top of page

COMMITTEE

Patrons

Dr Pankaj Shah
Dr Sharad Desai
Dr Suraj Pawar
Dr Shekhar Salkar
Dr BK Smruti

 

Program Director

Dr Chandrashekhar Pethe

Scientific Chairperson
Dr Purvish Parikh
 

Organizing Secretary

Dr Akshay Shivchhand

Jt. Organizing Secretaries

Dr. Mangesh Mekha
Dr. Sonal Dhande
Dr. Makarand Randive
Dr. Prakash Devde

Core Scientific Committee
Dr. Ashish Joshi
Dr. Vashishth Maniar
Dr. Kshitij Joshi
Dr. Pritam Kalaskar
Dr. Udip Maheshwari
Dr. Devendra Pal
Dr. Seema Jagiasi
Dr. Pradip Kendre
Dr. Ritu Dave
Dr. Taha Sethjiwala
Dr. Krushna Chaudhari
Dr. Ashray Kole
Dr. Carthikeyan SM

Local Organising Committee
Dr. Sarang Waghmare
Dr. Digvijay Patil
Dr. Rohan Bhise
Dr. Gaurav Nigade
Dr. Nilesh Dhamne
Dr. Vaibhav Amle
Dr. Prashant Lad
Dr. Dinesh Badakh 
Dr. Rakhi Jagdale
Dr. Ashwini Mane-Patil
Dr. Pritee Patil
Dr. Abhijeet Ganpule 
Dr. Santosh Devarakonda
Dr. Ravindra Joshi
Dr. Sagar Kurunkar
Dr. Rashmi Gudur
Dr. Kaustubh Kulkarni

yellow-abstract-background-circles-orange-and-yellow-surface-wallpaper-thumb.jpg

8th AMMO Conference

6th & 7th October, 2023

Sayaji, Kolhapur

Shree Jyotiba Devasthan.jpg
1200px-KolhapurPalace.jpg
bottom of page